WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG – SATSER PÅ SANGE
   
Satser på Sange – cover Satser på sange er en bog om sange, om hvad der kendetegner gode sange, og om hvordan man laver flerstemmige vokalarrangementer af sange.
   Det er karakteristisk for den form for vokalarrangement som bogen beskriver, at de ikke-melodiførende stemmer er melodiøse, altså at stemmerne hver især har deres egen melodiske profil. Herved adskiller vokalarrangement sig både fra den klassiske satslæredisciplin koralharmonisering og fra vokale arrangementer af rytmiske sange, hvor rytmegruppens bidrag er "oversat" til vokale grooves.
   Satser på sange kan bruges som lærebog i gymnasiet på musik A-niveau til de elever, der har vokalarrangement som skriftlig disciplin, og den kan bruges til selvstudium for korledere og andre, der gerne vil lære at lave gode arrangementer for kor. Arrangementsdelen i bogen suppleres af kapitler om harmonisering ud fra en tanke om, at harmonisk variation hører med i arrangørens kuffert med musikalske virkemidler.
VIDEO se video med introduktion til faget vokalarrangement

OPGAVER Se og download opgaver til bogen

I Satser på sange findes der rundt omkring enkelte opgaver, der er ment som en hjælp til at sikre læserens forståelse af det gennemgåede. Opgaverne her på hjemmesiden er tænkt som praktiske øvelser.
   Opgaverne svarer til bogens kap. 1-8, og de er anbragt i afsnit, der svarer til kapitlernes afsnit. Opgaverne foreligger som Primus-filer såvel som xml-filer, så de kan downloades til et hvilket som helst nodeskrivningsprogram. Brugere med andre nodeskrivningsprogrammer end Primus skal dog være opmærksomme på, at xml-filen kan ændre noden en smule i forhold til originalen. Det vil derfor være klogt at tjekke overensstemmelsen mellem den hentede fil og noden her på hjemmesiden, inden man går i gang med at løse en opgave.

AUDIO m.m. Lyt til bogens eksempler og download relevante nodefiler

Alle 470 nodeeksempler i Satser på sange er repræsenteret af en lydfil her på hjemmesiden. Lydfilens betegnelse er den samme som node-eksemplets, så man nemt og hurtigt kan finde frem til den lydfil, man gerne vil høre.
   Hovedparten af nodeeksemplerne er indspillet på klaver, også de sange og arrangementer, der i noden er gengivet med tekst. Hensigten er, at man ved at høre lydfilen kan danne sig et indtryk af pågældende sang eller arrangement. Men det er vigtigt selv at synge sangene og arrangementerne. Først når man gør det, kan man vurdere en melodis sangbarhed, eller om et arrangement er kor-idiomatisk.

BLOG for undervisere Gå til diskussionsforum for undervisere

Send mail til Merete Wendler for oprettelse af login og password til brug af bloggen.

FAQ se svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål der kan dukke op før og under arbejdet med vokalarrangement


www.satserpaasange.dk | Copyright © Edition Wilhelm Hansen AS, København

Alt materialet på denne hjemmeside er ophavsretsligt beskyttet og må derfor udelukkende benyttes i sammenhæng med bogen Satser på sange. Når man ved brug af materialet bliver anmodet om at angive en kode, benyttes den kode, der er trykt i bogens forord, s. 6.

Musikken er stillet til rådighed med tilladelse fra Koda/NCB